24 בינואר 1987

כרטיס- מינימל קומפקט 24.1.1987



תגובה 1: