1 בינואר 1992

שם יש- קליפ מתוך זהו-זה.

תאריך משוער: 1991-1992
"שם יש" - מילים: יונה וולך. מתוך "הכל או כלום", 1991.