21 בינואר 2008

1 בינואר 2008

עיר מקלט- קליפ

בימוי: דניאל מירן, גיא רפאל.
תאריך משוער.